Mentrau Iaith Cymru

Penblwydd Hapus Menter Bro Ogwr

Menter Bro Ogwr yn dathlu 25

Postiwyd Tachwedd 23, 2018 yng nghategori Newyddion

Mae 2018 yn flwyddyn fawr i Fenter Bro Ogwr yn dathlu’r garreg filltir o gyrraedd chwarter canrif ers ffurfio. Ar Dachwedd 23ain bydd Menter Bro Ogw...

Bro Ogwr

*SWYDD WAG* Rheolwr/arweinydd chwarae Clwb Bananas Menter Bro Ogwr

Postiwyd Tachwedd 14, 2018 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Rydym yn chwilio am unigolyn ymroddedig, brwdfrydig ac uchel eu cymhelliant i ymuno â’n tîm er mwyn cyflawni rôl y Rheolwr/Arweinydd Chwarae....

Abertawe

*Swydd Wag* Swyddog Datblygu Canolfan a Chymuned – Menter Iaith Abertawe a Thŷ Tawe

Postiwyd Tachwedd 5, 2018 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Mae Menter Iaith Abertawe a Chanolfan Tŷ Tawe’n chwilio am Swyddog Datblygu Canolfan a Chymuned hyderus ac egnïol i farchnata gwaith y Fenter a’...

Abertawe

*SWYDD WAG* Swyddog Prosiect – Hen Blant Bach Menter Iaith Abertawe

Postiwyd Hydref 22, 2018 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Trwy nawdd Ymddiriedolaeth Gymunedol y Cod Post, mae Menter Iaith Abertawe yn chwilio am Swyddog Prosiect hyderus ac egnïol i ymgymryd â phrosiect n...

IMG_5380

Dechrau pob sgwrs yn Gymraeg ar ddiwrnod #ShwmaeSumae!

Postiwyd Hydref 15, 2018 yng nghategori Newyddion

Mae’r dyddiad Hydref 15fed wedi sefydlu ei hun erbyn hyn fel Dydd Shwmae Su’mae, diwrnod i annog pawb gyfarch yn Gymraeg. Eleni mae Mentra...

sioe dic penderyn

Menter Iaith Merthyr Tudful yn dod a hanes Dic Penderyn yn fyw

Postiwyd Medi 19, 2018 yng nghategori Newyddion

Ar nos Wener, 21ain o Fedi bydd perfformiad cyntaf o sioe newydd sbon ymlaen yn Theatr Soar, sef sioe Dic Penderyn: Arwr y Bobl Gyffredin! Dyma gynhyr...