Mentrau Iaith Cymru

MGSG

*Swydd Wag* Swyddog Datblygu Prosiect Digidol Menter Gorllewin Sir Gâr

Postiwyd Medi 12, 2019 yng nghategori Heb Gategori

Mae Menter Gorllewin Sir Gâr. yn chwilio am berson trefnus ac effeithiol sydd â’r gallu a’r profiad i adnabod cyfleoedd i ddatblygu a gweithredu...

estyn croeso

Dod a’r hen a’r ifanc ynghyd

Postiwyd Awst 31, 2019 yng nghategori Newyddion

Mae sawl prosiect dros y wlad wedi dangos bod ymgysylltiad rhwng plant bach a’r henoed yn gwneud lles i’r ddwy garfan o oedran mewn sawl f...

Fflint a Wrecsam

*Swydd Wag* Swyddog Datblygu Prosiect Menter Iaith Fflint a Wrecsam

Postiwyd Awst 20, 2019 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Teitl y Swydd: Swyddog Datblygu Prosiect Symud Gyda Tedi Cyflog: £23,700- £24,200 (yn ddibynnol ar brofiad a sgiliau)+ cyfraniad pensiwn Oriau Gwait...

Casnewydd

*Swydd Wag* Swyddog Datblygu Cymunedol Menter Iaith Casnewydd

Postiwyd Awst 14, 2019 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Swyddog Datblygu Cymunedol Menter Iaith Casnewydd Lleoliad: Swyddfa Menter Iaith Casnewydd, Llawr D, Prifysgol De Cymru, Usk Way, Casnewydd, NP20 2BP ...

o bydded i'r heniaith barhau

Dathlu Gwaith y Mentrau Iaith a’u Gwirfoddolwyr

Postiwyd Awst 2, 2019 yng nghategori Datganiad Gwasg Newyddion

Ar ddydd Llun Awst, 5ed bydd derbyniad ar stondin y Mentrau Iaith ar faes Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy yn dathlu gwaith y Mentrau Iaith led-led C...

instagram

Amserlen Stondin Mentrau Iaith yn yr Eisteddfod Genedlaethol 2019

Postiwyd Gorffennaf 26, 2019 yng nghategori Mentrau Iaith Cymru Newyddion Newyddion

Mae Mentrau Iaith Cymru a Menter Iaith Conwy wedi gweithio ar y cyd i drefnu stondin fyrlymus llawn gweithgarwch sy’n addas i bob oed gyda digwyddia...