Mentrau Iaith Cymru

Mentrau Iaith a Menter Caerdyddyn yr Eisteddfod!-2

Trafod Gwirfoddoli ar y cyd yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Postiwyd Awst 1, 2018 yng nghategori Eisteddfod Genedlaethol Cymru Mentrau Iaith Cymru Newyddion

Fel rhan o bresenoldeb y Mentrau Iaith yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Mae Caerdydd eleni, mae Mentrau Iaith Cymru, WCVA a Chomisiynydd y Gymraeg yn ...

Cymraeg Byd Busnes Logo Du PNG

*Swydd Wag* Cydlynydd Prosiect Cymraeg Byd Busnes

Postiwyd Gorffennaf 24, 2018 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Mae Mentrau Iaith Cymru yn awyddus i benodi i’r swydd o gydlynu’r prosiect cyffrous ac arloesol Cymraeg Byd Busnes. Prif ddyletswyddau fydd cy...

Agenda Cynhadledd Perchnogaeth Gymunedol copy

Cydweithio ar gynllun Marchnad Lafur Cymraeg – hwb i’r Gymraeg a’r economi drwy fentrau cymunedol

Postiwyd Mehefin 19, 2018 yng nghategori Newyddion

Mewn gweithdy arbennig a gynhelir yng Nghaernarfon ar Fehefin 28ain, bydd cyfle i drafod rôl y Gymraeg mewn mentrau perchnogaeth gymunedol a sut all...

35295526_1659084310812528_2516017925333188608_o

Mentrau’n lawnsio pecyn hybu’r Gymraeg ar gyfer fferyllfeydd

Postiwyd Mehefin 14, 2018 yng nghategori Newyddion

Ddydd Mercher, 13eg o Fehefin yn Fferyllfa Morrisons Bangor cafodd pecyn hybu’r Gymraeg ar gyfer fferyllfeydd Gwynedd yn cael ei lawnsio’n swyddo...

dinbych

Gwirfoddoli gyda’r Fenter Iaith

Postiwyd Mehefin 13, 2018 yng nghategori Newyddion

Ydych chi eisiau gwirfoddoli gyda Menter Iaith yn eich ardal chi? Dyma brofiad Elena sy’n gwirfoddoli gyda Menter Iaith Sir Ddinbych. Enw: Elena...

CynefinCymraeg copy

Cynefin Cymraeg: Mentrau’n cydweithio i gynyddu hyder siaradwyr Cymraeg ym maes Awyr Agored

Postiwyd Mehefin 12, 2018 yng nghategori Newyddion

Yr haf yma bydd dwy o Fentrau Iaith y gogledd, ar y cyd gyda phartneriaeth amgylcheddol yn trefnu cyfres o deithiau maes fydd yn cynyddu hyder siaradw...

X
- Enter Your Location -
- or -