Mentrau Iaith Cymru

BGTM

Adnodd gwerthfawr i dwf y Gymraeg yn y De Ddwyrain

Postiwyd Mai 2, 2019 yng nghategori Newyddion

Mae Menter Iaith Blaenau Gwent Torfaen a Mynwy wedi lansio ei gwefan newydd sbon yr wythnos hon fydd yn cyflwyno gwybodaeth eang a chynhwysfawr am wei...

parti ponty

Y parti yn esblygu yn RhCT!

Postiwyd Ebrill 24, 2019 yng nghategori Newyddion

Fydd Parti Ponty @ Rhondda Cynon Taf mwy anhygoel ac yn fwy nag erioed o’r blaen, yn cynnwys mwy o ddigwyddiadau i bobl o bob oedran i fwynhau. Yn...

pasg

Dathlu’r Pasg yn Gymraeg

Postiwyd Ebrill 18, 2019 yng nghategori Newyddion

Sut fyddwch chi’n dathlu’r Pasg eleni? Helfa wyau? Cinio Sul mawreddog gyda’r teulu? Beth bynnag byddwch yn ei wneud, cofiwch wneud ...

cymarfer

Cymarfer- cynllun peilot newydd yn ardal Llangefni i gefnogi dysgwyr

Postiwyd Ebrill 17, 2019 yng nghategori Newyddion

Un o’r heriau mwyaf sy’n wynebu dysgwyr Cymraeg ydy siarad efo Cymry Cymraeg. Am ryw reswm mae siaradwyr iaith gyntaf yn ei gweld yn anodd cefnogi...

GFYF 2018-177

Cyhoeddi Rhaglen Gŵyl Fach y Fro 2019!

Postiwyd Ebrill 16, 2019 yng nghategori Newyddion

Bydd Gŵyl Fach y Fro yn dychwelyd unwaith eto i Ynys y Barri, ac am y pumed flwyddyn yn olynol mae’n rhan bwysig o raglen digwyddiadau haf y Cyngor...

Rich Bocsŵn

Cerdd yn Galon i’r Gymuned gyda Bocsŵn

Postiwyd Ebrill 12, 2019 yng nghategori Newyddion

Mae Richard Owen, o brosiect Bocsŵn, un o gynlluniau Menter Iaith Môn ar gennad i wneud cerddoriaeth yn ganolog i brofiadau’r ifanc a’r hŷn...