Mentrau Iaith Cymru

Ciando

Cynllun Menter Môn yn rhoi cyfle i giando

Postiwyd Ebrill 15, 2020 yng nghategori Newyddion

Oherwydd argyfwng Coronavirus, mae nifer o Weithwyr Iechyd ac Argyfwng yn chwilio am gartref dros dro. Mae Menter Môn yn cynnig help llaw gyda’r br...

magi ann

Eisteddfod Magi Ann

Postiwyd Ebrill 7, 2020 yng nghategori Newyddion

Gyda llawer o ddigwyddiadau wedi’u gohirio a’u canslo dros y misoedd nesaf gan gynnwys Eisteddfod yr Urdd a’r Eisteddfod Genedlaethol, ni fydd M...

Englynion ar lein

Her Dysgu Englynion Cymraeg

Postiwyd Ebrill 3, 2020 yng nghategori Newyddion

Gyda haf hir o’n blaenau, beth am ymuno yng nghystadleuaeth Menter Iaith Bangor a Hunaniaith i ddysgu cymaint â phosibl o englynion? Fel y gwyddoch...

Gweithgareddau Cymraeg Gartref Welsh Home Activities

Cartref Cymraeg – syniadau i ddefnyddio’r Gymraeg adref

Postiwyd Mawrth 31, 2020 yng nghategori Newyddion

Chwilio am bethau i chi neu’r plant wneud yn y cartref? Dyma rai syniadau: Apiau Cymraeg:  Mae sawl ap Cymraeg yn bodoli bellach ar gyfer plant bac...

valleyaid-fri

Codi dros £11,000 i Glwb y Bont

Postiwyd Mawrth 26, 2020 yng nghategori Newyddion

Cyn i bandemig Coronafeirws effeithio ein bywydau, roedd trychinebau eraill wedi effeithio ardaloedd dros Gymru, sef Ciara a Dennis. Achosodd y ddwy s...

Grantiau i Wyliau Cymunedol Cerddorol Cymraeg 2020

Grantiau i Wyliau Cymunedol

Postiwyd Chwefror 28, 2020 yng nghategori Newyddion

DIWEDDARIAD PWYSIG: Yn anffodus, ni fydd y grant hwn yn digwydd eleni. Wrth ymateb i efaith Covid19 nid yw’r arian hwn bellach ar gael, ac felly...