Mentrau Iaith Cymru

magiann

Apiau Magi Ann yn Ysbrydoli’r Genhedlaeth Nesaf o Siaradwyr Cernyweg

Postiwyd Ionawr 31, 2019 yng nghategori Newyddion

Mae cyfres o apiau gan Fenter Iaith sydd wedi ennill gwobrau i helpu teuluoedd i ddysgu Cymraeg erbyn hyn yn ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o siaradw...

11549_photo_28400

*Swydd Wag* Prif Swyddog Tafwyl, Menter Caerdydd (Cyfnod Mamolaeth)

Postiwyd Ionawr 29, 2019 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Dyma gyfle cyffrous i rywun â diddordeb brwd yn y celfyddydau i arwain ar drefniadau Tafwyl am flwyddyn. Gŵyl flynyddol yr elusen Menter Caerdydd i ...

Rhondda

*Swydd Wag* Cydlynydd Ieuenctid Cymunedol Menter Iaith Rhondda Cynon Taf

Postiwyd Ionawr 25, 2019 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Swydd i berson sy’n meddu ar y gallu i weithio’n strategol ac ymarferol i gydlynu, darparu a rheoli gweithgarwch a chyfleoedd cymdeithasol...

MLC Logo 1

Menter Gymunedol – Cynllun Cymorth Mentoriaid

Postiwyd Ionawr 23, 2019 yng nghategori Datganiad Gwasg Newyddion

Mae prosiect Marchnad Lafur Cymraeg* wedi lansio Cynllun Cymorth Mentoriaid fel rhan o’i glwstwr Perchnogaeth Gymunedol.  Mae’r syniad o greu’r...

Abertawe

*Swydd Wag* Swyddog Datblygu Menter Iaith Abertawe

Postiwyd Ionawr 21, 2019 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Mae Menter Iaith Abertawe yn chwilio am Swyddog Datblygu hyderus a brwdfrydig i ymuno â’r tîm i ddatblygu prosiectau plant, pobl ifanc a chymunedo...

Fflint a Wrecsam

*Swydd Wag* Swyddog Datblygu Cymunedau Dwyieithog Menter Iaith Fflint a Wrecsam

Postiwyd Ionawr 10, 2019 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam, mewn partneriaeth â Chadwyn Clwyd a Chyngor Sir y Fflint yn chwilio am Swyddog Datblygu Cymunedau Dwyieithog i arw...