Mentrau Iaith Cymru

plant dyffryn ogwen

Canllaw newydd i ddysgu yn yr awyr agored yn dilyn cydweithio Menter

Postiwyd Mehefin 26, 2019 yng nghategori Newyddion

Mae canllaw newydd i ddysgu yn yr awyr agored, gafodd ei lansio ddydd Gwener, Mehefin 21ain yng Nghanolfan Mynydda Plas y Brenin, yn gosod fframwaith ...

BGTM

*Hysbyseb Swydd* Swyddog Datblygu Cymunedol x2 Menter Blaenau Gwent Torfaen a Mynwy*

Postiwyd Mehefin 25, 2019 yng nghategori Hysbyseb Swydd Newyddion

Mae Menter Blaenau Gwent Torfaen a Mynwy yn chwilio am ddau berson brwdfrydig fel Swyddog Datblygu Cymunedol. Ydych chi’n frwdfrydig? Ydych chi’n ...

common voice cymraeg

Common Voice: 22 Awr i 22 Menter

Postiwyd yng nghategori Newyddion

Mentrau Iaith yn gosod targed i helpu ymgyrch Common Voice Cymraeg Mae Common Voice Cymraeg yn gofyn i siaradwyr y Gymraeg ym mhob cwr o’r byd i chw...

Selog a Leisa Mererid ioga Caergybi - yoga in Holyhead

Selog yn Dathlu

Postiwyd Mehefin 14, 2019 yng nghategori Newyddion

Diolch i grant gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol Cymru, mae’r ddraig hoffus felen, Selog, a chriw Menter Iaith Môn, yn dathlu dyfarniad gr...

grant gwyliau

Cyhoeddi Gwyliau Llwyddiannus Grantiau Mentrau Iaith Cymru

Postiwyd Mehefin 5, 2019 yng nghategori Newyddion

Yn dilyn trafodaethau yn cydnabod pwysigrwydd gwyliau cymunedol cerddorol Cymraeg tuag at gyflwyno’r iaith a diwylliant Cymraeg i gynulleidfaoedd ne...

Merthyr

*Gwahoddiad i dendro* Datblygu Cynllun Strategol ar gyfer Cynyddu Incwm Canolfan a Menter Iaith Merthyr Tudful

Postiwyd yng nghategori Hysbyseb Swydd

Mae Canolfan a Menter Iaith Merthyr Tudful yn chwilio am gwmni i ddatblygu Cynllun Strategol ar gyfer Cynyddu Incwm y cwmni. “Mae Menter Iaith M...