Mentrau Iaith Cymru

*SWYDD WAG* Swyddog Gweinyddol Mentrau Iaith Cymru

Postiwyd Gorffennaf 24, 2018 yng nghategori Hysbyseb Swydd

footer-logo

Mae Mentrau Iaith Cymru yn chwilio am berson trefnus a brwdfrydig i weithio fel gweinyddydd er mwyn cynorthwyo’r mudiad i ddatblygu a chefnogi’r Mentrau Iaith.

Cyflog: £17,972 i £18,672 y flwyddyn

 Oriau gwaith: 37 awr yr wythnos (09:00-17:00) ac oriau hyblyg yn ôl y galw. (Rydym yn barod i ystyried ceisiadau gan unigolion sy’n awyddus i weithio llai o oriau)

Cytundeb: Blwyddyn gyda phosibilrwydd o barhad. (Cyfnod prawf o 6 mis)

Lleoliad: Prif swyddfa’r mudiad yn Llanrwst

Prif ddyletswyddau fydd cefnogi gwaith y prosiect Cymraeg Byd Busnes, delio gyda chyllid, trefnu a chofnodi cyfarfodydd a chefnogi gwaith y rhwydwaith o 22 Menter Iaith ar draws Cymru i hybu’r defnydd o’r Gymraeg yn y gymuned.

Bydd y person llwyddiannus yn hunan-ddisgybledig, brwdfrydig, yn gyfathrebwr da, gyda sgiliau rhyngbersonol ardderchog ac yn meddu ar y gallu i weithio yn annibynnol ac fel rhan o dîm

Gwneud Cais: Trwy ddychwelyd ffurflen gais at post@mentrauiaith.cymru

Dyddiad cau: 12pm Dydd Llun, 6ed o Awst 2018

Cyfweliadau: Dydd Mercher, 15fed o Awst 2018

Am wybodaeth bellach: http://www.mentrauiaith.cymru/hysbyseb-swydd/swydd-wag/ neu post@mentrauiaith.cymru 01492 643401

Cyllidir y swyddi gan Lywodraeth Cymru a’r Mentrau Iaith

X
- Enter Your Location -
- or -