Mentrau Iaith Cymru

*Swydd Wag*: Prif Swyddog Menter Castell Nedd Port Talbot

Postiwyd Gorffennaf 11, 2018 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Castell nedd port talbot

Mae Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot yn awyddus i benodi unigolyn egniol, brwdfrydig a threfnus i arwain tim o staff a gweithio o dan oruchwyliaeth y Pwyllgor Rheoli er mwyn hyrwyddo’r defnydd o’r iaith Gymraeg yn Nghastell-nedd Port Talbot.

Cyflog: £27,358 – £29,055 (yn seiliedig ar wyntiau 30-32 awdurdodau lleol)

Oriau: 37 awr yr wythnos

Lleoliad: Swyddfa’r Fenter ym Mhontardawe

Dyddiad cau: 20-07-2018

Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus fod a phrofiad o arwain a rheoli ar lefel strategol, rheoli a monitro datblygiad staff a rheoli cyllid a phrosiectau.

Bydd hefyd angen sgiliau cyfathrebu ardderchog ar lafar ac yn ysgrifenedig yn y Gymraeg a’r Saesneg er mwyn adeiladu ar y partneriaethau sydd yn bodoli a datblygu’r Fenter ymhellach.

Am fanylion pellach, cysylltwch ag Owain Glenister trwy ebostio menter@micnpt.org neu ffonio 01639 763819

Cynhelir cyfweliadau: 30-07-2018

Rhannu'r cynnwys hwn

X
- Enter Your Location -
- or -