Mentrau Iaith Cymru

Cysylltu

Mae Mentrau Iaith Cymru yn cefnogi gwaith eich Menter Iaith leol i gefnogi a hyrwyddo’r Gymraeg mewn cymunedau ledled Cymru. Os am fwy o wybodaeth, cysylltwch ag un o’r swyddogion canlynol neu gallwch ddefnyddio’r ffurflen i’r dde.

Mae gan Mentrau Iaith Cymru ddwy swyddfa. Mae swyddfa Llanrwst ar yr ail lawr o fewn i swyddfa Menter Iaith Conwy tra bod swyddfa Caerfyrddin ar y llawr cyntaf o fewn i Canolfan Gymraeg Yr Atom. Os yn dymuno ymweld a bod gennych anableddau all ei gwneud yn annos ein cyrraedd, cysylltwch o flaen llaw i ni drefnu.

Iwan Hywel - Arweinydd Tîm
Mentrau Iaith Cymru,
Y Sgwâr,
Llanrwst,
Conwy,
LL26 0LG
01492 643401

Marged Rhys - Swyddog Datblygu
Mentrau Iaith Cymru,
Y Sgwâr,
Llanrwst,
Conwy,
LL26 0LG
01492 643401

Heledd ap Gwynfor - Swyddog Datblygu
Mentrau Iaith Cymru,
Yr Atom,
18 Heol y Brenin,
Caerfyrddin,
Sir Gaerfyrddin
SA31 1BN
01239 712934


Polisi Cwynion

Ceisia Mentrau Iaith Cymru (MIC) roi’n cynulleidfa yn gyntaf, gan wella ansawdd ein gofal cwsmer a’r cynnig i’n haelodau.

Rydym yn croesawu unrhyw farn am wasanaeth MIC, boed yn gadarnhaol neu’n negyddol, a byddwn yn trin â chwynion yn deg yn dilyn y broses isod.

Enw

E-bost

Pwnc

Neges