Mentrau Iaith Cymru

Conwy

*2 Swydd Wag* Menter Iaith Conwy

Postiwyd Mai 26, 2020 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Hoffech chi gyfle i weithio gyda sefydliad sy’n hyrwyddo a datblygu’r defnydd o’r Gymraeg yn Sir Conwy? Mae dwy swydd ran-amser angen eu llenwi ...

ras123 (600x400)(1)

Ras Rithiol o Gwmpas Cymru i Godi Arian i Iechyd Cymunedol

Postiwyd Mai 4, 2020 yng nghategori Newyddion Ras yr iaith

Mae ymgyrch Ras123 yn galw ar y cyhoedd i redeg un milltir (neu fwy) er mwyn codi arian i elusennau iechyd yng Nghymru yn ystod mis Mai.  Mae’r ymg...

cynllun dysgu Selog

Cynllun i Alluogi Pawb Ddysgu Cymraeg Adref

Postiwyd Ebrill 22, 2020 yng nghategori Newyddion

Mewn ymateb i apêl gan deuluoedd amrywiol, a phryder ehangach am anfantais fydd i’r plant nad ydynt yn derbyn Cymraeg yn eu haddysg adref, lansiwyd...

Ciando

Cynllun Menter Môn yn rhoi cyfle i giando

Postiwyd Ebrill 15, 2020 yng nghategori Newyddion

Oherwydd argyfwng Coronavirus, mae nifer o Weithwyr Iechyd ac Argyfwng yn chwilio am gartref dros dro. Mae Menter Môn yn cynnig help llaw gyda’r br...

magi ann

Eisteddfod Magi Ann

Postiwyd Ebrill 7, 2020 yng nghategori Newyddion

Gyda llawer o ddigwyddiadau wedi’u gohirio a’u canslo dros y misoedd nesaf gan gynnwys Eisteddfod yr Urdd a’r Eisteddfod Genedlaethol, ni fydd M...

Englynion ar lein

Her Dysgu Englynion Cymraeg

Postiwyd Ebrill 3, 2020 yng nghategori Newyddion

Gyda haf hir o’n blaenau, beth am ymuno yng nghystadleuaeth Menter Iaith Bangor a Hunaniaith i ddysgu cymaint â phosibl o englynion? Fel y gwyddoch...