Newyddion

*Swydd Wag* Swyddog Datblygu Menter Iaith Abertawe

*Swydd Wag* Swyddog Datblygu Menter Iaith Abertawe

Mae Menter Iaith Abertawe yn chwilio am Swyddog Datblygu hyderus a brwdfrydig i ymuno â’r tîm i ddatblygu prosiectau plant, pobl ifanc a chymunedol  Lleoliad:  Lleolir y swydd yn swyddfeydd y Fenter yng Nghanolfan Ty Tawe ac yn y gymuned.  Cytundeb: Parhaol (tra...

*Swydd Wag* Swyddog Maes Digidol

*Swydd Wag* Swyddog Maes Digidol

TROSOLWG Mae Menter Gorllewin Sir Gâr yn chwilio am unigolyn i weithio ar gynllun i gefnogi pobl di-waith i chwilio am swyddi ar-lein. Mi fydd y person delfrydol yn hunan ddisgybledig a brwdfrydig. Cyflogwr: Menter Gorllewin Sir Gâr Cyflog: £20,540 - £24,657 Dyddiad...

*Swydd Wag* Swyddog Prosiect PROFI

*Swydd Wag* Swyddog Prosiect PROFI

Trosolwg Mae Menter Gorllewin Sir Gâr yn chwilio am berson i fod yn bwynt cyswllt ar gyfer ymholiadau am gynllun Profi, er mwyn i bobl ifanc gallu cael budd o’r cynllun a gwella eu sgiliau byd gwaith. Cyflogwr: Menter Gorllewin Sir Gâr Cyflog: £19,819 Dyddiad Cau:...