Mentrau Iaith Cymru

*Swydd Wag* Swyddog Prosiect Menter Iaith Môn

Posted Tuesday November 24th, 2020 in the Job Advertisement category

Sorry, this entry is only available in Welsh....

*2 Swydd Wag* gyda Menter Bro Ogwr

Posted Friday November 6th, 2020 in the Job Advertisement category

Swyddog Ieuenctid ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Mae gennym gyfle cyffrous i berson brwdfrydig ymuno â tîm y Fenter fel Swyddog Ieuenctid ym Mhen-y-bont ar...

Cyd-weithio er budd y Gymraeg yng Ngwynedd

Posted Thursday October 22nd, 2020 in the News category

Sorry, this entry is only available in Welsh....

Shwmae ar draws y Tonnau

Posted Tuesday October 13th, 2020 in the Uncategorized category

Bydd Diwrnod Shwmae Su’mae eleni’n ddiwrnod tra gwahanol i’r arfer. Thema’r diwrnod eleni yw Ar draws y Tonnau| Across the Waves, lle anogwn b...

Dathlu Traddodiadau Calan Gaeaf Cymreig

Posted Thursday October 8th, 2020 in the Datganiad Gwasg News category

As part of this year’s Halloween celebrations the Mentrau Iaith are highlighting a leading Day of the Dead  fi...

Gŵyl Newydd Ddigidol

Posted Wednesday September 23rd, 2020 in the News category

Mae heddiw’n gychwyn ar wythnos gyfan o ddigwyddiadau ar-lein sydd yn rhan o Gŵyl Newydd 2020 Digidol. Fel nifer fawr o wyliau eraill eleni, nid oe...