Mentrau Iaith Cymru

Ein Gwaith

Mentrau Iaith Cymru’s work encompasses many different areas and varies year on year depending on the opportunities that arise, the needs of the Mentrau Iaith, and developments in Welsh Language Policy.

Cefnogi’r Mentrau Iaith…

Mae cefnogi’r Mentrau Iaith, eu swyddogion a’u pwyllgorau wrth wraidd ein gwaith.  Rydym yn gwneud hyn trwy:

 • Ddarparu cyfleoedd i rwydweithio, rhannu gwybodaeth, syniadau a chydweithio trwy amryw o gyfarfodydd, cynadleddau a chyfleoedd hyfforddiant
 • Dylanwadu er budd y Gymraeg trwy ymateb i ymgynghoriadau cyhoeddus ar ran y Mentrau Iaith
 • Datblygu prosiectau rhanbarthol a chenedlaethol, gan gynnwys Brwydr y Bandiau a Chynllun Marchnad Lafur Cyfrwng Cymraeg
 • Cynnig cefnogaeth ac arweiniad i’r Mentrau Iaith ar faterion amrywiol, gan gynnwys polisi mewnol, staffio, ymchwil a chyfleoedd datblygu yn y maes cynllunio iaith.

Ceir manylion pellach am rai o’n gweithgareddau isod.

Cynadleddau…

Trefnir dwy gynhadledd flynyddol gan MIC ar gyfer swyddogion y Mentrau. Cynhelir un gynhadledd ar gyfer y Prif Swyddogion a Chadeiryddion y gwahanol Fentrau, a chynhadledd i Swyddogion Maes y Mentrau.

EisteddfodUrdd2015_km051Mae’r cynadleddau’n gyfle i swyddogion y Mentrau rwydweithio, dysgu, rhannu gwybodaeth, profiadau ac arfer da.

Cynhaliwyd y gynhadledd ddiwethaf yng Nghanolfan yr Urdd, Llangrannog, ddiwedd mis Mawrth 2017.

Hyfforddiant…

IMG_1103Trefnir rhaglen hyfforddiant flynyddol gan MIC ar gyfer swyddogion y Mentrau, rhaglen  gyfredol sydd yn ateb anghenion hyfforddiant amrywiol y Mentrau ac yn eu cefnogi i wireddu eu hamcanion.

Mae cynnwys yr hyfforddiant yn amrywiol, o amddiffyn plant i reoli ac arwain, o gynllunio ieithyddol i ddatblygu cymunedol.

Rydym yn defnyddio profiad a sgiliau swyddogion profiadol i hwyluso hyfforddiant lle mae’n briodol, a’r gweddill yn gymysegdd o gyd-weithio gyda phartneriaid i ddatblygu rhaglenni perthnasol neu ddefnyddio darparwyr a hwylyswyr hyfforddiant Cymraeg eu hiaith.

Marchnata…

Datblygir Strategaeth Farchnata Genedlaethol gyda’r nod o godi ymwybyddiaeth o waith y Mentrau a hyrwyddo prosiectau sy’n hybu’r Gymraeg ledled Cymru.

Rydym yn cydweithio’n agos â Llywodraeth Cymru a phartneriaid allweddol eraill i ddatblygu a chefnogi ymgyrchoedd marchnata sy’n hyrwyddo’r Gymraeg. Gellir darllen mwy am yr ymgyrchoedd hyn ar ochr dde’r dudalen hon.

Rhan ganolog o weithgarwch marchnata MIC yw ein presenoldeb yn yr Eisteddfodau Cenedlaethol. Yn ogystal, rydym yn cynnal stondinau mewn cynadleddau a gwyliau, Cymru ben baladr.

Dilynwch ni ar Facebook ac ar Twitter am y newyddion diweddaraf am waith y Mentrau a phrosiectau cyffrous eraill sy’n cefnogi ac yn hyrwyddo’r Gymraeg.

 

Our work

 • Battle of the Bands

  Battle of the Bands

  More »
  Battle of the Bands

  Battle of the Bands

  Mentrau Iaith Cymru works in partnership with BBC Radio Cymru and the National Eisteddfod every year to organise the Battle of the Bands Competition.

  The aim of the competition is to give young talent trying to make their mark in the Welsh music scene a national stage. This scheme has brought plentyful experience and opportunities to the competitors and has given them a true taste of the Welsh music scene.

 • Pethau Bychain Campaign

  Pethau Bychain Campaign

  More »
  Pethau Bychain Campaign

  Pethau Bychain Campaign

  Pethau Bychain is the latest Welsh language campaign run by the Welsh government. The campaign is inspired by a famous phrase from our patron saint, St David, “Gwnewch y pethau bychain – Do the little things”.

  The campaign aims to encourage people across the country to share suggestions on how we can all make small changes to increase the everyday use of Cymraeg.

  Click on the following link for more information.

 • #Joia Campaign

  #Joia Campaign

  More »
  #Joia Campaign

  #Joia Campaign

  Our latest marketing campaign is #Joia. The aim of the campaign is to encourage more people, young and old, to announce that they enjoy living in Welsh.

  Individuals are encouraged to takes selfies with the hashboard and upload the pictures to Facebook or Twitter using the hashtag #joia with their messages.

X
- Enter Your Location -
- or -