Mentrau Iaith Cymru

Ein Gwaith Dod o hyd i fy Menter Iaith Leol Hyrwyddo'r Gymraeg

News

Small

Swyddi Gwag

Dod o hyd i swydd wag

Gellir dod o hyd i fanylion holl swyddi gwag y Mentrau Iaith a chwaer-gwmnïau fan hyn.

Clicia fan hyn am fwy o wybodaeth

Small

PETHAU BYCHAIN

Cân Pethau Bychain

Mae'r cerddor Mei Gwynedd wedi bod ar daith i ysgrifennu, perfformio a recordio cân ar gyfer yr ymgyrch 'Pethau Bychain'. Recordiwyd y gân ar hyd a lled Cymru gyda phobl ifanc yn chwarae'r darnau offerynnol. O ddrymiau a bas yn Llangefni, gitarau yn Llanelli i gôr yng Nghrymych.

Lawrlwytha'r gân

Small

#Hawliau

Hawliau i ddefnyddio'r Gymraeg

Mae safonau’r Gymraeg yn dweud beth ddylai sefydliadau ei wneud yn Gymraeg. Mae’r safonau’n rhoi hawliau i ddefnyddio’r Gymraeg yn ein bywydau bob dydd, gan gynnwys, wyneb yn wyneb, ar y ffôn, ar-lein a mewn gohebiaeth.

Clicia am fwy o wybodaeth.

X
- Enter Your Location -
- or -