Mentrau Iaith Cymru

Ein Gwaith Dod o hyd i fy Menter Iaith Leol Hyrwyddo'r Gymraeg

News

Small

Swyddi Gwag

Dod o hyd i swydd wag

Gellir dod o hyd i fanylion holl swyddi gwag y Mentrau Iaith a chwaer-gwmnïau fan hyn.

Clicia fan hyn am fwy o wybodaeth

Small

Gwefan Cymraeg

Gwefan Cymraeg

Wyt ti eisiau gwybod mwy am ddigwyddiadau Cymraeg neu brosiectau Cymraeg yn dy ardal di? Dyma'r wefan i ti!

I'r wefan

Small

Newyddion

Grantiau Hyrwyddo’r Gymraeg- Ras yr Iaith 2016, cyfnod ceisiadau yn agor

Yn dilyn Ras hynod lwyddiannus yng Ngorffennaf 2016, mae gan Ras yr Iaith gyfanswm o £12,000 i’w roi ar ffurf grantiau. Mae’r grantiau ar agor i unrhyw fudiad neu gymdeithas yn ardaloedd y ras eleni, sydd am wneud cais fydd yn hyrwyddo'r iaith Gymraeg mewn unrhyw ffordd. Prif Fanylion y Grantiau: • Grantiau ar gael o £50 i £750 • Rhaid i arian y grant fod ar gyfer hyrwyddo’r iaith Gymraeg • Rhaid i’r gymdeithas neu ddigwyddiad sy’n elwa o’r grant fod o fewn dalgylch agos i’r ardaloedd ble gynhaliwyd y Ras yng Ngorffennaf 2016, • Dyddiad cau ceisiadau grant yw 12pm Dydd Gwener y 3ydd o Chwefror 2017 FFURFLEN GAIS AR GAEL YW LAWR LWYTHO AR DUDALEN NEWYDDION Y WEFAN

http://www.mentrauiaith.cymru/uncategorized/grantiaurasyriaith/

X
- Enter Your Location -
- or -